Kontingent

Kontingentet opkræves halv- eller helårligt forud.

Juniorer (indtil 18 år).....................................................600 kr. halvårligt........1100 kr. helårligt
Seniorer.........................................................................950 kr. halvårligt........1800 kr. helårligt
Passive..............................................................................................................300 kr. helårligt

Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation sendes til kassereren enden betalingen.

Senior medlemskab.......................................................325 kr. halvårligt........600 kr. helårligt

Senior medlemskab kan opnås efter 5 års aktivt medlemskab.

Helårligt kontingent betales senest 27. februar
Halvårligt kontingent betales senest  27. februar / 31. juli.

Kontingentet skal betales forud og restance med fører tab af retten til at benytte klubbens materiel. (Ligesom tab af stemmeret på generalforsamlingen).

Ved rykning betales er gebyr på 50. kr.

Indskud:

Juniorer.........................................................................................................................100 kr.
Seniorer........................................................................................................................200 kr.Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund