Rospinning onsdag den 25-11-2020

Hvornår:
Fra kl. 17.30 til 19.00.

Hvordan:
10 ergometre sættes op i bådhallen, således at alle vil kunne se mig.

Tilmelding til rospinning:
Dette gøres via klubbens hjemmeside. Tilmelding er fra gang til gang.

Midlertidigt Prøver vi at lave to hold:
* Hold 1: Kl: 17:30 (´Grøn´ Skal deltage)
* Hold 2: Kl: 16:00 (´Gul´ Er på venteliste)

Hold 2 gennemføres med min. 4 deltagere.
Der gives besked om hold 2 gennemføres inden kl. 12 samme dag.

Hold 1 venter udenfor indtil hold 2 er gået.

I kan evt. indbyrdes bytte mellem de to hold (eget ansvar).

Grundet COVID-19 restrationerne er det vigtig du kun møder op, hvis du tilmeldt det enkel hold.
Det er kun dem der er tilmeldt, som må møde op.

Hvad er rospinning?
Vi er vant til at ro i takt, når vi er på vandet, og det at ro i takt er også essensen af rospinning.
Jeg vil som rospinningsinstruktør være tagroer/stroke, og takten følger musikkens rytme.
Ergometer roning har hidtil mest været en træning for kaproer. Mange roklubber har været halvtomme om vinteren og kun aktiviteter som bådklargøring og julefrokost har fået folk i klubben. Det har rospinning ændret. Nu har mange roklubber flere hold om ugen og det har givet liv i klubberne. Ergometerroningen har ændret sig til at være noget for de få roere til en motionsform, hvor alle kan være med.

Rospinningstimen er opdelt i 5 hoveddele.
* Velkomst, gennemgang at indhold af dagens træning. ca. 5min.
* Opvarmning med tag opbygning (teknik træning) ca. 10min
* Træningsprogrammet til musik med varierende tempo fra 24-34 tag pr. min. ca.20 til 25min.
* Afroning ca.10 min.
* Udstrækning ca. 5 min.

Har du yderlig spørgsmål til Rospinning onsdag den 25-11-2020 kan du kontakte Anette Kyster.

Der vil maksimalt kunne deltage 9, og der er efter først til mølle princippet.

Tilmeldingen lukkede den 25/11 2020

Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund