Førstehjælpskursus - Førstehjælp ombord i småbåde

Så er det tid til af vi i Roklubben Furesø, igen for hævet vores sikkerhedskompetencer.


Det sker den 28/6-2020 fra kl. 8:30.

Derfor vil klubben igen i samarbejde med Idrætsråd Region Hovedstaden afholde et kursus omkring førstehjælp ombord i mindre fartøjer og i søsport.

Et førstehjælpskursus skal fornye mindst hvert andet år, så dem der deltog sidst roklubben afholdte et lignede kursus også kan/bør deltage for at få det genopfrisket.

Dette kursus er et krav fra Søfartstyrelsen, for at vi kan tage ikke medlemmer en tur på vandet.

Det vil sige at der skal være en der har gennemført dette kursus tilstede ved Skoleroning, Sommerferieroning, Roskoler og åbenhus arrangementer, hvis vi vil have folk på vandet.

Derfor skal der også lyde en opfordring til instruktører og træner om at tage det.

Kursuset indeholder:
* Det komplette indhold af Basisuddannelsen -Førstehjælp ved hjertestop-
* Særtillæg 1, indholdet af del 2 i -Førstehjælp ved ulykker-
* Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen -Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger-
* Særtillæg 2, -Førstehjælp ved akutte sygdomme-
* Særtillæg 3, -Førstehjælp ved livstruende blødninger-

Kurset kan ikke bruges til kørekort.

Programmet
08:30 Start med lidt morgenbrød.
09:00 Undervisningen Starter.
12:00 Frokost (Klubben sørger for mad).
12:30 Undervisningen forsætter.
17:30 Undervisningen Slutter.

Sted:
Kursuset afholdes i Roklubben Furesøs klublokalet

Kursuset vil indeholde en del teori og praktiske øvelser, som forgår på gulvet.

Kursuset gennemføres kun med mindst 13 deltager og der er maks. plads til 18 deltager.

Bestyrelsen vil forbeholde sig ret til at forfordele medlemmer der bruges til at undervise skoleklasser og sommerferieroning.

Så skynd jer at få jer tilmeldt så vi er rustet til at tage mod kommende roer.

Har du yderlig spørgsmål til Førstehjælpskursus - Førstehjælp ombord i småbåde kan du kontakte Martin n. Diedrichsen.

Der vil maksimalt kunne deltage 15, og der er efter først til mølle princippet.

Tilmeldingen lukkede den 20/06 2020

Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund