Generalforsamling 2021

Furesø, den 12. maj 2021

Indkaldelse til generalforsamling


Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder i henhold til lovens § 12 til ordinær generalforsamling, som afholdes den 16. juni 2021 kl. 19.00 i mødelokale, Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum.
(bestyrelsen er klar over at det ikke følgere vedtægterne, men håber på forsamlingens forståelse, da udskydelsen har skyldes COVID-19 restrationen)

PGA. COVID-19 situationen er der tilmelding til generalforsamlingen da vi maksimalt må være 100.
Lige som at det vil kræve Corona-pas eller negativ test, for at kunne deltage


I overensstemmelse med lovens § 12, stk. 2 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger budgetforslag til orientering og kontingent 2020 fastsættes.

5. Indkomne forslag (i.h.t. lovens § 12, stk. 3).

6. Valg af bestyrelse (i.h.t. lovens § 9, stk. 1,2 og 3.).
    I Ulige år vælges:
        Formand (Kirsten Lauritzen ønsker ikke genvalg pt. inden kandidat)
        Rochef (Ole Præst Larsen genopstiller)
        Kaproningschef (Mikael Møller Hansen genopstiller)

7. Valg af 1. og 2. suppleant, to revisorer og en revisorsuppleant. (i.h.t. lovens § 9, stk. 4.).

8. Eventuelt.

Under Generalforsamlingen vil der være:
   Kilometer gæt for sæsonen 2020

PGA. COVID-19 situationen er der tilmelding til generalforsamlingen da vi maksimalt må være 100. Derfor opfordrer vi jer til at tilmelde jer således at vi kan være forberedt og tage vores forholdsregler.
Lige som at det vil kræve Corona-pas eller negativ test, for at kunne deltage


Klubbens regnskab for 2020 vil mindst 6 dage før generalforsamlingen være tilgængelig på medlemsdelen af hjemmeside.


Du skal være logget ind på medlemsdelen for at kunne se materialet til generalforsamlingen

Har du yderlig spørgsmål til Generalforsamling 2021 kan du kontakte
Bestyrelsen.

Der vil maksimalt kunne deltage 65, og der er efter først til mølle princippet.

Tilmeldingen lukkede den 16/06 2021

Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund