Nyhed

Aktive Fritidssejlere i Københavns Havn

Aktive Fritidssejlere i Københavns Havn er en kontaktgruppe
for de aktive fritidssejlere i Københavns Havn.

Formålet er at have et forum, hvor vi kan udveksle ideer og udfordringer, samt have en kontaktgruppe,
som kan repræsentere os overfor myndighederne og andre interessenter i og omkring havnen.
Gruppen består af repræsentanter fra klubber/foreninger og forbund som har med motorbådssejllads, ro
eller kajak at gøre på ikke-kommerciel basis.
Det vil sige, at den er ikke for udlejningsfirmaer og/eller havnerundfarter- busser, men det er naturligvis
nogle, som vi gerne arbejder sammen med, da vi alle færdes i havnen på daglig basis.
Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse i havnen, uanset om de ror eller sejler, samt at Københavns
Havn fortsætter sin udvikling som en levende og dynamisk havn med sikkerheden i højsædet.
Vi fokuserer på området fra Hvidovre i syd og til Kronløbet i nord, samt klubber udenfor som har sejllads
i denne (hvilket især vil sige roklubberne i Svanemøllehavnen).
Gruppen har en Facebook gruppe, hvor vi informerer om relevante initiativer, aktiviteter og tanker om
havnen. Gruppen er åben for alle med interesse for havnen, og alle kan komme med input, ideer og
forslag til gruppen.

læs mere herIndsendt af Webmaster den; 04/03-2019
Indlægget må bruges med angivelse af kilde: www.roklubbenfureso.dk


Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund