Nyhed

Klublangtur AFLYST

Det er med trist miner vi har modtaget denne besked fra Thomas.

I lyset af, det store arbejde som er forbundet hermed og den lille interesse som der er for denne tur har jeg valgt at aflyse denne.

Hvad der ligger til grund for den lille interesse kan jeg være i tvivl om, om det at turen af forskellige grunde blev slået op sent, længden af dags etaperne, lokationen eller ?

Jeg er af flere blevet opfordret til at ændre konceptet, primært længden af etaperne. Dette er jeg ikke interesseret i, da turens opbygning er den type langtursroning som jeg brænder for, hvor selve roningen vægter meget tungt. hvis jeg skal arrangere en sådan tur skal jeg også brænde for det.

Med beklagelse og de bedste rohilsner
Thomas Ungstrup


Indsendt af Webmaster den; 03/07-2019
Indlægget må bruges med angivelse af kilde: www.roklubbenfureso.dk


Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund