Nyhed

Roning under COVID-19

De generelle anvisninger omkring COVID-19 skal følges, ligesom Dffrs anvisninger og video om rengøring dog anvendes, af hensyn til søen, sprit i stedet for sæbe til rengøring af berørte områder på bådene.
Husk at holde afstand til andre også på forpladsen og på broen og overhold gældende regler om maksimalt antal forsamlede personer.

Medlemmer der er syge, har roforbud.

Materiel:
Der kan ros i singlesculler for alle der har scullerret.
Der kan ros i dobbeltsculler for alle der har scullerret, såfremt begge personer er fra samme husstand.
Der kan ros i 2 åres gigbåd, såfremt begge personer er fra samme husstand.

Træning på romaskine i rohallen er ikke tilladt, men du må godt ro på romaskine, hvis dette sker udendørs på forpladsen. Maskinen skal rengøres med sprit før og efter brug og
gældende regler for afstand skal holdes.


Særligt omkring lokalerne:
Klublokalet samt omklædning og toiletter er lukkede.
Omklædning skal derfor ske sker hjemmefra.
Ophold i bådhallen, skal være så kortvarigt som muligt, dvs. sørg for at få båd mv. ud på pladsen så andre kan komme til.

Der er ikke brovagter, men tirsdag og torsdag 17-21 er reserveret til ungdomsroere.
For at komme ud og ro skal du have tildelt en båd. Dette gør du ved at sende en mail til rochefen.
Flere skal dele de tildelte både. Hver især skal derfor aftale tidspunkter med de øvrige som båden deles med.

Det praktiske:
Grundliggende handler det udover at holde afstand om at røre så få steder som muligt og rengøre disse.
Ved indskrivning skal anvendes engangshandsker der ligger på skranken.
Inden du anvender båden, skal årer og relevante områder der berøres af sprittes.
Vandet er over 10 grader så der er ikke krav om brug af redningsvest. Hvis der anvendes automatisk oppustelig redningsvest, skal denne være personlig og medbringes hjemmefra.
(Klubbens automatisk oppustelige veste er pt. låst inde, men kan lånes fast efter nærmere aftale med rochefen)
Øvrige redningsveste, rengøres med sprit inden brug.

Roklubben sørger for:
Sprit til rengøring af både mv.
Engangshandsker til brug for indskrivning
Klude til aftørring af bådene som placeres i den blå spand efter brug, klubben henstiller til at de enkelte medlemmer har personlige klude til aftørring af bådene.

Det du skal huske udover der sædvanlige:
Håndsprit
Personlig klud til aftørring af båden, som du tager med hjem efter brug

Ungdomsroere:
Der skal gives særlig tilladelse fra forældrene til ungdomsroning under 18år
Tobias finder en løsning mht. trænere scullerroning.


Indsendt af Rochef den; 29/04-2020
Indlægget må bruges med angivelse af kilde: www.roklubbenfureso.dk


Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund