Nyhed

Generalforsamling er UDSAT

Det er på grund af den nuværende fortsatte nedlukning ikke muligt at gennemføre vores planlagte generalforsamling.
Så snart det er praktisk muligt vil ny dato blive udmeldt.


Følgende anbefalinger er modtaget fra Furesø kommune:

Hvis en generalforsamling udskydes, bør det følges nogle grundregler:

 • I perioden frem til at generalforsamlingen rent faktisk kan afvikles, kan bestyrelsen vælge kun at agere som forretningsministerium og holde driften kørende.

 • Den kan ikke beslutte nye initiativer ud over den grundlæggende bestyrelsearbejde, da der ikke vil være budgetmæssig eller politisk dækning herfor.

 • Bestyrelsen kan altså ikke – på forventet efterbevilling - agere efter forslag, der endnu ikke er vedtaget.
  (Eksempelvis forslag om kontingentændringer, ændringer i vedtægter).

 • Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den normalt bestyrelse grundlag.

 • Regnskab for foregående år skal aflægges og revideres efter normal procedure efter vedtægterne, herunder efter gældende frister og forelægges på den udskudte generalforsamling.

 • Det gælder også, at den udskudte generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret.

 • I skal være opmærksomme på, at det er den ordinære generalforsamling, der afvikles, ikke en ekstraordinær, og dagsordenen skal følge foreningens vedtægter herfor.
  Dirigenten skal derfor gøre opmærksom på, at generalforsamlingen ikke afholdes rettidigt, og forsamlingen skal godkende, at den alligevel afholdes.

 • Bestyrelsen bør også aflægge en supplerende beretning for at orientere medlemmerne om, hvad man har foretaget sig under udsættelsen.


  Indsendt af Kirsten Lauritzen den; 02/02-2021
  Indlægget må bruges med angivelse af kilde: www.roklubbenfureso.dk


 • Klubtelefon: 44 95 01 57
  Kontonr.: 1551 6550509
  CVR-nummer: 54646712

  Roklubben Furesø
  Frederiksborgvej 101
  3500 Værløse


  Medlem af:
  Dansk Forening for Rosport
  under
  Danmarks Idræts-Forbund