Nyhed

Evaluering af brovagtstiderEfter udtrykt ønske fra flere klubmedlemmer blev der fra 15. juni 2022 iværksat en forsøgsordning med at ændre tidspunktet for brovagtsroningen på onsdage fra kl. 19:00 til kl. 18:00.
Ønsket var begrundet med flere forhold, herunder bedre tid til at komme hjem og være en del af familielivet med hjemmeboende børn, passe en tidlig sengetid mv. Ønsket blev understøttet af tradition og erfaring fra andre klubber, hvor fælles aftenroning typisk starter kl 18:00.

Klubben modtog en række henvendelser fra klubmedlemmer, der fremhævede, at de fandt forsøgsordningen en dårlig idé, man ønskede at fastholde tidspunktet kl. 19:00, bl.a. med henvisning til optimale spisetider og bedre vindforhold.

Ved bestyrelsesmøde den 4. august blev erfaringer med forsøgsordningen evalueret. Ved at vurdere på tilslutning til ro-aftenerne er det ikke muligt at drage nogen endelig konklusion, hvilket tidspunkt der er mest populær. Tilslutning til aftenroning kl. 18:00 eller 19:00 viser sig at være stort set ens.

Da der ikke allerede nu viser sig et tydeligt billede af, hvad der er mest optimalt/populært har bestyrelsen besluttet at fortsætte forsøgsordningen yderligere 4 onsdage, altså sæsonen ud. (Fra 1. september ændres de generelle brovagtstider under alle omstændigheder til kl 18:00 både mandage og onsdage, da den lyse sæson rinder ud, og dagslys nødvendiggør den tidligere start.)

Forud for start at sæson 2023 vil bestyrelsen tage initiativ til yderligere undersøgelse af klubmedlemmernes præferencer for optimale brovagtstidspunkter, og hvor det er målet, at den endelige konklusion vil blive meddelt/diskuteret ved næstkommende generalforsamling i februar 2023.


Indsendt af Ole Kongsbak den; 07/08-2022
Indlægget må bruges med angivelse af kilde: www.roklubbenfureso.dk


Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund