Ungdom

Ungdomsroning er for alle mellem 10 og 18 år. Roaktiviteterne starter i april måned med hejsning af klubbens stander, som ”i de gode gamle dage” betød at standeren blev hejst op i en flagstang uden for klubhuset. I dag fastgøres en stang med standeren til en mur sammen med standere fra tre andre klubber. Formanden holder en kort tale, og erklærer bl.a., at alle nu må ro. De fremmødte medlemmer samles derefter til reception i båd-hallen og snakker lystigt med medlemmer, man ikke har set meget til i vinterhalvåret.

Ungdomsroerne møder op i bådhallen hver tirsdag og torsdag aften. Klubbens ungdomstræner sammensætter hold, der skal i samme båd og sørger for, at der er erfarne roere med i hver båd, der nu har ca. 1½ timer til en tur. En sådan tur er ca. 7 - 10 km lang, og normalt holder man en kort pause, når man kommer til bestemmelsesstedet, inden kursen sættes hjemefter.

Det er klart, at alle i båden får mere glæde af roturen, hvis hver enkelt roer er rutineret, og derfor vil ungdomstrænere med jævne mellemrum instruere roerne, så alle lærer at udføre åretaget korrekt og foretage det samtidigt med de andre roere.
Efter nogen tid kan man melde sig til et styrmandskursus, så man kan påtage sig ansvaret som styrmand.
Nogle ture er så lange, at der bør være flere som kan virke som styrmænd og afløse hinanden. Her tænkes bl.a. på klubbens Lyngbyturen, som er en heldagstur, med en afstikker ind i Bagsværd sø enden vi går i Lyngby sø.
En anden populær tur er Nattergaleturen, hvor vi ror om aften for at høre nattergalene synge. Der er en helt speciel stemning på vandet om natten, og ikke mindst når solens første stråler viser sig i øst.
Havneturen er en af de mest populære ture. Her låner vi både får at se København fra vandsiden. Turen gennem Christianshavns kanaler er en oplevelse – dels fordi den sætter styrmandens færdigheder på en hård prøve, og dels fordi de autoriserede både ikke viser noget hensyn til andre på vandet.

Det er ikke kun klubregi man kan uddanne sig. Man kan også deltage i mange forskellige kurser Under Dansk Forening for Rosport (DFfR) og på den måde blive bedre sin sport. Man kan blive instruktør og langtursstyrmand, og derved opnå større frihed med hensyn til roning i og uden for eget rofarvand.

Der er andre muligheder for at komme ud at ro, hvis man er frigivet, dvs. har erfaring i at benytte en båd, hvilket skal godkendes af en ungdomstræner. Her kan man alene (singlesculler) eller sammen med andre tage ud at ro på det tidspunkt som passer deltagerne.

Man kan deltage i ferielange ture i ind- og udland. På sådanne ture, hvor man ror 30-35 km om dagen, overnatter man oftest i telt og laver mad på medbragt gasblus.

Der er flere andre aktiviteter, hvor bådene bruges til ”almindelig” roning, her skal blot nævnes den årlige VM VenskabsMotion med roklubberne i Birkerød, Holte, Rungsted og Furesø.

En gang om året er der Kanindåb, hvor nye medlemmer bliver døbt af kong Neptun, der sammen med sit følge kommer roende til klubben og erklærer sin tilfredshed med kaninerne, der nu ikke længere blot pjasker med åren i vandet men kan tage et rutineret åretag. Da roere jo elsker vand udføres dåben ikke blot med lidt vand i håret men med hele kroppen neddyppet i en balje, hvorefter vedkommende bliver smidt i Furesøen – som oftest under skrig og skrål.

Det er ikke noget krav om at deltage i rotræningen eller ro et bestemt antal km om året. Af statistikkerne fremgår det også at medlemmerne har årlige rodistancen mellem 0 og 2000 km.

Ikke alle aktiviteter foregår på vandet, så selv om standerstrygning normalt sker i slutningen af oktober, er der julestue med dans omkring juletræet og uddeling af små gaver, glögg, æbleskiver og bankospil.

Om Vinteren holder vi formen vedlige med svømmetræning og boldspil. Der holdes også biografen, svømmehallen, samt festaften som er rent hygge for alle klubbens medlemmer.

Den største opgave vi har om vinteren er at vedligeholde materiellet, Det sker den første søndag i måneden samt hver onsdag formiddag. Deltagelse i vedligeholdelse er frivillig, men bestyrelsen ser gerne at alle medlemmer hjælper til – materiellet bruges af alle og bør vedligeholdes af alle.Senior
Ungdom
Kaproning

KontaktKlubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund