Kaproning

Fra klubbens skiftende bestyrelser har været – og er – at Roklubben Furesø er en sportsklub, hvor klubben bakker op om de roere, der kan og vil dyrke konkurrenceroning.
’Bakker op om’ betyder naturligvis ikke, at der stilles ubegrænsede ressourcer til rådighed med frit valg på alle hylder. Vi er ikke lige så økonomisk stærke som visse af københavnerklubberne, så planlægning af deltagelse i sommerens regattaer omfatter ikke ’eksotiske’ rejsemål med indkvartering på første klasse og medfølgende catering.

Klubben stiller træner og både til rådighed samt afholder bådtransport og startgebyr, mens overnatning mere ydmygt kan foregå i telt, campinghytte eller vandrerhjem og er, ligesom forplejning, normalt for roernes egen regning.

Hvem er det så, der vælger at dyrke kaproning, og hvorfor gør de det ?
Den normale fødekæde for kaproningsafdelingen starter hos ungdomroerne, hvorfor ungdomsarbejdet i klubben og et samarbejde med ungdomsafdelingen er særdeles vigtigt.
Når klubbens ungdomstrænere ’opdager’ roere, der gerne vil prøve lidt mere end hyggeroning et par gange om ugen, så er der åbent for prøvetræning efter kontakt til kaproningstræneren.
Holder lysten og viljen hos roeren, så står vi med en ny kaproer, for det er netop disse 2 parametre der driver værket – om den unge er stor og stærk er underordnet ligesom eksisterende roteknik ingen betydning har – her kommer træning, træning og atter træning ind, og de nye kaproere, der starter med opfattelsen af at de kan det der med at ro, lærer snart noget andet.

Er man først fanget af kaproning udvikler det sig hurtigt til en livsstil – hvilket er en god ting, når man tager i betragtning at en seriøs roer hurtigt kommer op over 2000 kilometer på vandet – bare for at kunne være med hvor det er morsomt.
Det hjælper selvfølgelig på inspirationen at få stillet lækkert materiel til rådighed, at have gode træningsfaciliteter, at have gode træningskammerater og en dygtig træner, men uden en dyb interesse for, og kærlighed til, selve det at ro, så går det ikke.

Hvis du ikke forstår at nyde selve rotaget i alle dets facetter og fornemmelsen af bådens bevægelser på vandet samt at værdsætte de øjeblikke, hvor det hele går op i en højere enhed, så kan det hurtigt blive for meget sur pligt og for lidt fornøjelse. Omvendt kan man få nogle af sine bedste oplevelser på søen en af de dage, hvor man egentlig ikke gider, men alligevel tager i klubben som man plejer, alligevel klæder om når man nu er der, alligevel sætter sig i båden for at tage en aftenhyggetur, alligevel af gammel vane varmer op og alligevel gennemfører aftenens træningsprogram.

Roklubben Furesø har gennem tiden produceret mange teknisk dygtige juniorer og seniorer, der har kunnet gøre sig gældende på både nationalt og internationalt plan – følger man med i Furore, lokalpressen i Værløse og Farum samt lejlighedsvis Frederiksborg Amtsavis, har den opmærksomme læser i det seneste år eksempelvis kunnet læse ord som DM, NM og VM i forbindelse med roere fra Roklubben Furesø.

Ud over at være god reklame for klubben eksternt, så giver det naturligvis også noget på de interne linier – de unge, der dyrker kaproning, er en integreret del af klubbens liv og også af den ungdomsafdeling, de udspringer af, og kan dermed være med til at fastholde flere unge i klubben.
På de eksterne linier betyder det, at klubben kan leve op til sin rolle som led i fødekæden for dansk roning. Landsholdet har før hentet roere direkte ind fra mindre klubber, så et scenarie med en Furesøroer placeret på et olympisk bådsæde - med os andre klisteret til tvskærmen - er måske ikke så fjern en tanke !
Senior
Ungdom
Kaproning

KontaktKlubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund